Idea

14 รายการ
ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมทั้งปี
ไร่หญ้าแนะนำเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การดูแลตัดหญ้าให้สวยงามและมีความเสมอเท่ากัน
การจัดลำดับไร่หญ้า ต้องขอกล่าวนำดังต่อไปนี้ว่าในบึงคอไห

สินค้ายอดนิยม

Best Seller
Recommend
New
C0-P00001
ลักษณะ: เป็นพืชคลุมดินเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูก กลางแจ้งมากที่สุดในเมืองไทย ชอบความชื้นสูงสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนร้อนและแห้งแล้งได้ดี ใบสีเขียวเข้มมีขนเล็กๆ ไร่หญ้าธัญพร บังอีฟ
Best Seller
Recommend
New
C0-P00003
หญ้ามาเลเซีย (Carpet Grass) จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนิยมปลูกเป็นสนามหญ้า และปลูกตกแต่งตามสวนสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะตามลานหญ้าของสถานที่ราชการ เนื่องจาก เป็นหญ้าที่มีลำต้นเตี้ย ลำต้นแตกไหลเลื้อยตามผิวดิน ส่วนใบมีขนาดสั้น สีเขียวสด และแตกออกปกคลุมดินได้ดีทำให้เหมาะสำหรับปลูกในสนามหญ้า advertisement หญ้ามาเลเซีย ในช่วงแรกๆพบปลูก และแพร่กระจายมากในแถบจังหวัดภาคใต้ ซึ่งการตั้งชื่อหญ้ามาเลเชียสันนิษฐานว่า อาจมีการนำเข้ามาปลูกจากประเทศมาเลเชียหรือคนที่ปลูกขายดั้งเดิมตั้งชื่อให้เด่นที่ช่วยให้คนเข้าใจว่าเป็นหญ้ามาจากต่างประเทศ เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าที่ทำให้ขาย และนิยมมากขึ้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์