สวนไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุ่มดิน

สวนไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุ่มดิน

ไม้พุ่ม บางครั้งเรียก ไม้กอ เป็นคำเทคนิคที่ใช้ในสาขาวิชาพืชสวนมากกว่าสาขาพฤกษศาสตร์ที่เข้มงวดที่หมายไปถึงประเภทของ

ไม้มีแก่นที่สัณบานแตกต่างไปจากไม้ต้นเนื่องจากการมีหลายลำต้นแตกขยายเป็นพุ่มและเตี้ย ปกติจะเตี้ยกว่า 5-6 เมตร มีต้นไม้หลายชนิดที่จะจำแนกเป็นไม้พุ่มก็ได้หรือไม้ต้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการขึ้นของมัน รวมทั้งการตัดแต่งโดยจงใจของมนุษย์ ต้นเฟื่องฟ้าที่จำแนกเป็นไม้พุ่ม บางครั้งและบางพันธุ์ตามสัณฐานธรรมชาติอาจจำแนกเป็นไม้เลื้อยได้เช่นกัน และยังสามารถตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าเป็นไม้ต้นขนาดเล็กเป็นไม้ประดับได้ด้วย

ชุมชนพืชที่ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มขึ้นรวมอยู่กันเป็นหมู่ เรียกว่า ละเมาะ ถ้ามีมาก เรียกป่าละเมาะ

บริเวณไม้พุ่มที่ปลูกรวมเป็นที่เฉพาะไว้ในอุทยานหรือสวนเพื่อการจัดแสดงเรียกว่าสวนไม้พุ่ม เมื่อไม้พุ่มถูกตัดแต่งด้วยการขริบเป็น "ไม้ตัด" มันจะแตกกิ่งก้านและมีใบเล็กลงทำให้พุ่มใบแน่นขึ้น ไม้พุ่มหลายชนิดตอบสนองได้รวดเร็วต่อการตัดแต่งเพื่อให้เกิดการแตกกิ่งก้านและใบใหม่ "การตัดแต่งหนัก" คือตัดถึงตอ จะทำให้ไม้พุ่มแตกกิ่งใหม่ที่ยาว ไม้พุ่มบางชนิดตอบสนองต่อการตัดแต่งพิเศษเพื่อแสดงลักษณะโครงสร้างที่สวนงามได้ดี

ไม้พุ่มที่ใช้ในงานทำสวนทั่วไปมักเป็นประเภทไม้ใบกว้าง แต่ที่เป็นไม้ใบรูปเข็มก็มี โดยเฉพาะในประเทศเขตอบอุ่น เช่น สนเขาขนาดเล็ก ไม้พุ่มมีทั้งที่เป็นไม้ผลัดใบและไม้ไม่ผลัดใบ

สินค้ายอดนิยม

Best Seller
Recommend
New
C0-P00001
ลักษณะ: เป็นพืชคลุมดินเป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูก กลางแจ้งมากที่สุดในเมืองไทย ชอบความชื้นสูงสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนร้อนและแห้งแล้งได้ดี ใบสีเขียวเข้มมีขนเล็กๆ ไร่หญ้าธัญพร บังอีฟ
Best Seller
Recommend
New
C0-P00003
หญ้ามาเลเซีย (Carpet Grass) จัดเป็นหญ้าพื้นเมืองในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนิยมปลูกเป็นสนามหญ้า และปลูกตกแต่งตามสวนสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะตามลานหญ้าของสถานที่ราชการ เนื่องจาก เป็นหญ้าที่มีลำต้นเตี้ย ลำต้นแตกไหลเลื้อยตามผิวดิน ส่วนใบมีขนาดสั้น สีเขียวสด และแตกออกปกคลุมดินได้ดีทำให้เหมาะสำหรับปลูกในสนามหญ้า advertisement หญ้ามาเลเซีย ในช่วงแรกๆพบปลูก และแพร่กระจายมากในแถบจังหวัดภาคใต้ ซึ่งการตั้งชื่อหญ้ามาเลเชียสันนิษฐานว่า อาจมีการนำเข้ามาปลูกจากประเทศมาเลเชียหรือคนที่ปลูกขายดั้งเดิมตั้งชื่อให้เด่นที่ช่วยให้คนเข้าใจว่าเป็นหญ้ามาจากต่างประเทศ เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าที่ทำให้ขาย และนิยมมากขึ้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์